آدرس
شبسترخیابان گلشنراز شمالی بالاتر بانک ملی مرکزی جنب بیمه ایران (نمایندگی عبدالهی )

42424742-041   09147320422

ایمیل
Aseman.print@yahoo.com
Skyprinting13@gmail.com

ساعات کاری
ایام هفته: 9:00-21:30